Dataskyddsförordningen

Personuppgiftsreglerna omfattar all slags information om en identifierad eller identifierbar fysisk person – det vill säga till exempel en persons namn, adress, mailadress, telefonnummer, men också om personens historik i samband med köp av tjänster.

Våra kunder – både enskild firma och privatpersoner – omfattas därför av reglerna om skydd av personuppgifter, GDPR-reglerna.
Superzonterapi tar bara emot och behandlar relevant information så att vi kan kommunicera med våra elever och kunder, så att vi till exempel vet vart vi ska skicka vår faktura när de har anmält sig till en kurs eller köpt en bok eller annat service.

Vi får namn och efternamn samt adress och telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation. För försäkringskunder och kunder som är medlemmar i sjukförsäkringen danmark registreras även personnummer. Vi registrerar alltså endast nödvändig information och använder den endast för att fullgöra avtal med våra studenter och kunder.
Superzonterapi säljer eller förmedlar inte uppgifter om sina elever eller kunder till någon, såvida vi inte får en förfrågan från en myndighet och är skyldiga att lämna uppgifterna.

På Superzonterapi skyddar vi våra elevers och kunders personuppgifter och ser till att de lagras och raderas korrekt. Det innebär också att vi uppdaterar informationen och ändrar den om den är felaktig.

Studenter och kunder på Superzonterapi kan när som helst få information om vilken information vi har om dem. Och de kan få dem ändrade eller raderade eller få en kopia av dem enligt dataportabilitetsreglerna.
Superzonterapi använder inte cookies efter att du har besökt vår webbplats.

Du kan när som helst fråga oss hur vi behandlar dina uppgifter och använder cookies.

Klagomål om Superzonterapi och vår behandling av dina personuppgifter kan lämnas till Datatilsynet.

Vivian Birlie

Kurser och utbildning – min bakgrund

1994 startade jag zonterapiutbildningen på FDZ i Köpenhamn. Sedan fick jag olika kurser och akupunkturutbildningen på Hälsoskolan i Søborg. Jag är RAB-registrerad i Danmark inom zonterapi och akupunktur, vilket innebär att Sygekassen Danmark ger bidrag till mina behandlingar. Mina behandlingar täcks även av de allra flesta sjukförsäkringar.

Undervisar i zonterapi och akupunktur

Sedan 2000 har jag i Danmark undervisat i både zonterapi och akupunktur och varit censor på landets skolor. Från mina 16 år på Danmarks Radio har jag bl.a. skaffat mig journalistisk erfarenhet, vilket har hjälpt mig att göra en del av mitt läromedel själv och publicera böcker. I Sverige erbjuder jag från 2022 olika kurser bl.a öronakupunktur, akupunktur, zonterapi och självhjälpskurser. Läs mer om mina kurser här.

Mina böcker om zonterapi

Högaktuell: Min nya bok “Zonterapi & Akupressur – Skarpa balans i kropp och själ”, Semic.

Dessutom har jag gett ut 5 böcker om zonterapi och akupunktur – 2 av dem på Gyldendal. Den senaste publicerades den 6 januari 2020 och är en självhjälpsbok. Läs mer om mina böcker här.

Föreläsning

Jag håller föredrag i Danmark, där min nya självhjälpsbok är en naturlig del. Nu går det även att boka mig i Sverige. Boka mig här.

 

 

Zoneterapi til hunde og katte

Som en naturlig följd av mina klienters och elevers förfrågningar angående zonterapi för hundar, satte jag mig för att även göra en professionell utbildning för en hund-zonterapeut. Eftersom det inte fanns något läromedel fick jag lägga ett och ett halvt år på att göra en lärobok väl hjälpt på vägen av bland annat veterinärer. Boken finns på både danska och engelska. Jag erbjuder en 1-årig utbildning till hundzonterapeut i Sverige, där jag själv och veterinärer undervisar på mitt andra företag: Sano Canis. Läs om utbildningen här.

Har hus i Sverige

Jag köpte mitt hus i Sverige 2017 och spenderar 1/3 av min tid i Sverige. Jag fascineras av Sverige – inte minst den vackra naturen, och jag känner mig gradvis mer och mer svensk. Sedan 2020 har jag funderat på att starta kurser i Sverige. När ett svenskt förlag, Semic, köpte min bok, som kommer ut den 21 december 2021, tänkte jag att det var ett tecken på, att jag borde förfölja min dröm om att arbeta i Sverige. Därför kan du från 2022 gå kurser i zonterapi, öronakupunktur och akupunktur hos mig i Sverige – mer info här

 

Vivian Birlie har utövat och undervisat i zonterapi och akupunktur i 20 år och erbjuder olika kurser, bl.a. zonterapi, öronakupunktur, akupunktur och självhjälpskurser. Läs mer om kurserna här.

Vivian Birlie

Vivian Birlie har gett ut 5 böcker om zonterapi och akupunktur - 2 av dem på Gyldendal. I Sverige har hon precis gett ut boken "Zonterapi & akupressur - skarpa balans i kropp och själ", Semic 2021.  Läs mer om böckerna här.

Vivian föreläser runt om i Sverige och Danmark och hennes nya bok "Zonterapi & akupressur - skarpa balans i kropp och själ", Semic 2021, är en naturlig del.

Hon är RAB-registrerad inom zonterapi och akupunktur, vilket innebär att Sygeforsikringen ”danmark” ger bidrag till hennes behandlingar som också täcks av de allra flesta sjukförsäkringar.

Läs mere om Vivian her

Registreret alternativ behandler

Registreret alternativ behandler - i akupunktur og zoneterapi